11 Augusti 2022

näringsliv

Hur upplever företagen kommunens service?


NÄRINGSLIV Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Stockholm Business Alliance, SBA, gör varje år en mätning av hur företagen upplever kommunernas service.
Österåkers kommuns NKI resultat blev 68, en ökning med en enhet sedan föregående mätning, samt placerade sig i ranking på plats 33 av 52 i Stockholmsregionen.Undersökningen tittar på områden som brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, samt serveringstillstånd. Det mäts genom ett så kallat nöjd kund-index. Österåkers resultat har förbättrats inom bygglov och miljö- och hälsoskydd. Däremot har det minskat något inom markupplåtelse, brandtillsyn och serveringstillstånd. Österåkers resultat ligger på genomsnitter för landets kommuner och är enligt undersökningen godkänt. Detta är en av flera undersökningar som mäter företagsklimatet. Det som är unikt med denna undersökning är att endast företagare som har haft ett ärende hos kommunen tillfrågas, och då om just det specifika ärendet. Österåkers kommun kommer nu att följa upp resultatet av undersökningen för att se hur servicen till företagen kan förbättras.

Se rankingen för Sveriges alla kommuner PDF
Se rankingen för kommuner i Stockholmsregionen PDF

Källa: Österåkers kommun.se